Backa församlingshem

Färdigt projekt


Projekttyp:
  • kyrkor
Kund: Svenska Kyrkan i Göteborg
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma : 140 TSEK
Byggnationstyp: Tillbyggnation
Färdigt år: 2012

En ny utvändig utrymningstrappa.