Guntorp, bostäder

Färdigt projekt


Projekttyp:
  • flerbostadshus
Kund: Kungälvsbostäder
Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenadsumma : 11,5 MESK
Byggnationstyp: Nybyggnation
Färdigt år: 2010

Nybyggnad av tre stycken bostadshus med intilliggande förråd samt markanläggning innehållande VA, el, tele, kabel-tv och bredbandsanslutning.