Guntorp, mark

Färdigt projekt


Projekttyp:
  • anläggning
Kund: Kungälvs kommun
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma : 6,5 MSEK
Byggnationstyp: Nybyggnation
Färdigt år: 2009

Nya kommunala gatu- och VA anläggningar i samband med exploatering av nya bostäder i Guntorp södra. I entreprenaden ingick bl.a. cirkulationsplats, två busshållsplatser, nya matargator och nya cykel- och gångbanor.