Handelsplats Ikano

Färdigt projekt


Projekttyp:
  • handel
Kund: Ikano Retail Centres Umeå AB
Entreprenadform: Delad entreprenad
Entreprenadsumma :
Byggnationstyp: Nybyggnation
Färdigt år: 2015

Ikano Retail Centres Umeå AB uppför en handelsplats för detaljhandel om ca 45000 m2 handelsyta fördelae på två plan, samt tillhörande teknik- och serviceutrymmen och markanläggning.