Högsbotorpshemmet

Färdigt projekt


Projekttyp:
  • äldreboende
  • vård & omsorg
Kund: Göteborgs Stad Lokalsekretariatet
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma : 126 MSEK
Byggnationstyp: Ombyggnation,Tillbyggnation
Färdigt år: 2008

Äldreboendet byggdes om och utökade antal boendeplatser från 72 stycken till 96 stycken. Detta genom att det byggdes två nya flyglar i var ände 90 grader om byggnaden.