Kärra Kapell

Färdigt projekt


Projekttyp:
  • kyrkor
Kund: Svenska Kyrkan i Göteborg
Entreprenadform:
Entreprenadsumma :
Byggnationstyp:
Färdigt år: 2010

-