Lerums församling, ekonomibyggnad

Färdigt projekt


Projekttyp:
  • övrigt
Kund: Svenska Kyrkan i Göteborg
Entreprenadform:
Entreprenadsumma :
Byggnationstyp: Nybyggnation
Färdigt år: Okänt

Projektet är i ett tidigt skede i byggprocessen. En nybyggnad av ekonomibyggnad samt eventuella ombyggnadsåtgärder på befintligt varmgarage för blivande verkstad och tvätt.