Motorområde Heden

Färdigt projekt


Projekttyp:
  • övrigt
Kund: Statens Fastighetsverk
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma :
Byggnationstyp: Nybyggnation
Färdigt år: 2012

Flera entreprenader där det byggdes en ny plutonsförråd, miljöstation och stolplador samt markarbeten nära Karlsborgs fästning. Det blev färdigt 2010. Nya skärmtak och färdigställande av markytor påbörjades och avlsutades 2012.