Nybyggnad lager och kontor Tingstadsvassen (1)

Färdigt projekt


Projekttyp:
  • nybyggnation
Kund: Merx Fastigheter AB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenadsumma : 66 MSEK
Byggnationstyp: Lager och kontor
Färdigt år: 2017

Byggnaden från 40-talet brann ner 2014 och nu har byggherren för avsikt att bygga upp ett lager innehållandes förrådshotell och kontor.

Grundförstärkning under befintlig bottenplatta med pålning och spontning mot hamnbassängen utförs innan den nya plattan och byggnaden uppförs.