Oscar Fredrik Kyrka

Pågående projekt


Projekttyp:
  • kyrkor
Kund: Svenska Kyrkan i Göteborg
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma :
Byggnationstyp: Renovering,Ombyggnation
Färdigt år: 0

....