Ståplatsen 3

Färdigt projekt


Projekttyp:
  • flerbostadshus
  • handel
Kund: KB Vestlundafastigheter Nr 6
Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenadsumma :
Byggnationstyp: Nybyggnation
Färdigt år: 2017

Projektet omfattar nybyggnad av 30 hyreslägenheter, 5 lokaler samt 2 bokaler fördelade på två huskroppar.

Byggherre är Vestlundfastigheter och totalentreprenör är MVB AB. CMC Byggadministration är projektledare.