Stora Lundby gravkapell

Färdigt projekt


Projekttyp:
  • kyrkor
Kund: Svenska Kyrkan i Göteborg
Entreprenadform:
Entreprenadsumma :
Byggnationstyp: Tillbyggnation,Ombyggnation
Färdigt år: Okänt

Projektet är i ett tidigt skede i byggprocessen. En om-/tillbyggnad av gravkapell åt Stora Lundbys Församlinghsem.