Villa Kristina

Färdigt projekt


Projekttyp:
  • enbostadshus
Kund: Privat
Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenadsumma :
Byggnationstyp: Nybyggnation
Färdigt år: 2014

Nybyggnad enbostadshus i ett plan med loft/entresol uppstolpad innergård entrégång/spång till byggnaden.