600 nya gravplatser på Skogskyrkogården - Svenska Kyrka

den 11 februari 2022 15:16


Kungälv-Ytterby församling planerar att bygga ut Skogskyrkogården med 600 nya gravplatser åt Fontins motionsslinga till. Tanken är att utbyggnaden ska starta nästa höst.

I detta projekt arbetar vår kollega Anna-Clara Eggert som projektledare och byggledare. 

 

Källa: 

600 nya gravplatser på Skogskyrkogården | Kungälvs-Posten (kungalvsposten.se)