Amhults kyrka

Färdigt projekt


Projekttyp:
  • kyrkor
Kund: Svenska Kyrkan i Göteborg
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma : 30 MSEK
Byggnationstyp: Nybyggnation
Färdigt år: 2014

Nybyggnad av kyrka med kyrksal och lokaler för verksamhet. Fristående klockstapel och miljöhus/förråd samt markplanering. BTA-ytan är ca 980 m2.

Ny kyrka med kyrksal, kyrktorg, lokaler för verksamhet t.ex. barnrum, samlingssal, kontor, enklare kök och övriga tillhörande utrymmen. Teknikutrymme finns på plan två. Fristående klockstapel och miljöhus/förråd.