Fontinberget

Färdigt projekt


Projekttyp:
  • flerbostadshus
Kund: Kungälvsbostäder
Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenadsumma : 57 MSEK
Byggnationstyp: Nybyggnation
Färdigt år: 2010

Nybyggnad av tre stycken bostadshus med totalt 38 lägenheter och ett fristående miljöhus. Bostadshusen omfattar ca 3800 m2 BTA. Dessa bostäder är belägna i sluttningstomt och är av s.k. suterrängtyp, med fyra våningar mot gatan och 2 våningar mot berget.