Gymnastiksal

Färdigt projekt


Projekttyp:
  • övrigt
Kund: Nordiska Folkhögskolan
Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenadsumma : 2,5 MSEK
Byggnationstyp: Ombyggnation
Färdigt år: 2012

Ombyggnad av tak samt byte av installationssystem på Nordiska Folkhögskolans idrottshall.