Foto: Fotograf Ulf Celander

Noas Ark

Färdigt projekt


Projekttyp:
Kund: Svenska Kyrkan
Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenadsumma : 10 000 000 Kr
Byggnationstyp:
Färdigt år: 2018

Nybyggnad och ombyggnad av djurgård

Noas ark är en djurgård som ägs och drivs av Onsala församling. På torsdagar är gården öppen för allmänheten. Övriga dagar är tiden avsatt förfritidsverksamhet, arbetsträning, skolsamarbeten och kyrkans barntimmar. Entreprenaden omfatta rivning av befintligt stall samt nybyggnation av ett djurhus, komplementbyggnader, om- och tillbyggnad av ladugård, logen och verkstad. Markarbeten ingick även i entreprenaden. Vi på CMC hade i detta projekt rollen som projektledare, projekteringsledare och byggledare.