Oscar Fredrik Kyrka

Färdigt projekt


Projekttyp:
  • kyrkor
Kund: Carl Johans Pastorat
Entreprenadform: Generalentreprenad
Entreprenadsumma : 22 miljoner
Byggnationstyp: Renovering
Färdigt år: 2020

Kyrkobyggnad

Projektet omfattar invändig ytskiktsrenovering med bevarad karaktär och färgställning, förbättringar för tillgänglighet och anpassningar för verksamheten med bla ändring av planlösning i SV trapphuset för att skapa en tillgänglig toalett inom kyrkobyggnaden. Utvändig utförs renovering av yttertak, skiffer- och kopparplåtsarbeten. I projektet ingår även konservatorsarbeten som omfattar invändiga arbeten i kyrkorum, kor, sidokapell, tvär- och långskepp, även arbeten med inventarier samt utvändiga arbeten med några av de målningar som finns över portaler.