Foto: Ref Göteborgs stad

Palmhuset Renovering

Pågående projekt


Projekttyp:
  • växthus
  • byggnadsminne
Kund: Stadsfastighetsförvaltningen, Göteborg Stad
Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan
Entreprenadsumma : 97 miljoner kr
Byggnationstyp: Ombyggnad,Renovering
Färdigt år: 2026

Länk: https://goteborg.se/wps/portal/start/goteborg-vaxer/hitta-stadsutvecklingsprojekt/stadsomrade-centrum/palmhuset--ombyggnad

Palmhuset i Trädgårdsföreningen är en av Göteborgs mest ikoniska byggnader. Nu ska den både restaureras och moderniseras för att vara redo för framtiden.

Restaureringen kommer att göras under sommarhalvåret under fyra somrar, 2023-2026. Anledningen till att arbetet görs på sommaren är för att skydda de känsliga växter som finns i byggnaden. Eftersom byggnaden består av fem olika huskroppar kommer restaureringen göras i etapper, där en huskropp i taget stängs av. På detta sätt kan Palmhuset vara öppet för besökare under tiden. Första etappen startar i mitten av april 2023 och planeras vara färdig i oktober 2023. I detta projektet är CMC ansvariga för Projekt- , Byggledning och ekonomikontroller från programskede till slutbesiktning.