Foto: What! arkitektur

Putsegården

Färdigt projekt


Projekttyp:
  • flerbostadshus
Kund: Etikhus
Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenadsumma :
Byggnationstyp: Nybyggnation
Färdigt år: 2016

Nybyggnation av 44 lägenheter i kulturhistorisk miljö