Sahlgrenska Huset

Pågående projekt


Projekttyp:
  • ombyggnation
Kund: Higab AB
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma :
Byggnationstyp: Kulturfastighet
Färdigt år: 2024

Ombyggnad och verksamhetsanpassning av Sahlgrenska huset på Norra Hamngatan i Göteborg. CMC har stora erfarenheter av byggnation kulturfastigheter och vi ser i fram emot omsorgsfullt anpassa känsliga miljöer till att möta dagens krav.

"1753 lät Birgitta Sahlgren bygga det ståtliga stenhuset som i dag kallas Sahlgrenska huset och är på 3 500 kvadratmeter. Hon var änka efter handels- och politieborgmästare Jacob Sahlgren, som köpte tomten 1721, inklusive ett hus som förstördes i en brand 1746. Huset ritades av stadsingenjören Bengt Wilhelm Carlberg och byggdes med tre våningar, varav en mezzaninvåning. På första våningen låg kontor och på tredje låg sovrummen. När Birgitta dog 1771, ärvde barnbarnet greve Gustaf Adolf Sparre af Söfdeborg fastigheten, i vilken han placerade sin dyra konstsamling. Samlingen var en av landets mest förnäma med målningar av Rembrandt, Rubens och Correggio. Samlingen placerades i huvudvåningens paradrum, våningen fick sedan namnet Sparreska våningen, efter just herr Sparre. Familjen Sparre ägde huset fram till 1846. Efter det har fastigheten ägts av bland annat Fredrik Hammaren, vinhandlaren Carl Emil Billquist, Johannes Johansson och Johan Christopher Carlander. 1905 köpte Göteborgs stad huset av änkefru Eleonore Johansson och grosshandlare C. Carlander för 335 000 kronor. 1915 startade drätselkammarens andra avdelning, som i dag är Fastighetskontoret, de fanns i huset fram till 1966. Mellan 1969 och 1974 återställdes 1700-talsinredningen i de tre paradrummen på andra våningen. Fram till nyligen har Sahlgrenska huset varit uthyrt till kontor och vinkällare, men är nu utrymt för en större upprustning." (källa. GP. Historierna om tolv av Göteborgs äldsta hus, UK.)