Sannaskolan - Om -, tillbyggnad & Renovering

Pågående projekt


Projekttyp:
  • skola
Kund: Lokalförvaltningen Göteborg stad
Entreprenadform: Utföradeentreprenad
Entreprenadsumma :
Byggnationstyp: renovering,ombyggnad,tillbyggnad
Färdigt år: 0

Sannaskolan är idag en F-9 skola som ska bli en högstadieskola (årskurs 7-9). Uppdraget innefattar projekteringsledning samt byggledning i en utförandeentreprenad gällande om-, tillbyggnad och renovering av hus B Sannaskolan. I detta projektet arbetar: Martin Johansson byggledare, Hoda Kavak bit. byggledare och Kerstin Johansson projekteringsledare. Projektet omfattar även en option för ombyggnad och renovering av hus A.

Sannaskolan uppfördes under åren 1939–1941 och består av en huvudbyggnad (hus A) och en idrott- och musikbyggnad (hus B). Byggnaderna är kulturminnesmärkta och ligger på ett fornminne. Hus B består i dagsläget av ett entréplan med två idrottssalar och en musiksal samt ett källarplan med omklädningsrum och mindre musikrum. Befintliga utrymmen ska renoveras och delvis byggas om och tidstypiska detaljer bevaras. Vidare ska ytterligare en idrottssal tillskapas i ny tillbyggnad. Hus A består av fem delar där delarna A2-A5 nyligen renoverats och byggts om. I denna entreprenad ska anpassas för att kunna använda skolan som en högstadieskola, men också brand- och utrymningskrav. Den ursprungliga interiören ska till stor del bevaras.