Skövdebostäder - Mossagården

Pågående projekt


Projekttyp:
  • nybyggnation
Kund: Skövdebostäder
Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenadsumma :
Byggnationstyp: Trygghetsbostäder
Färdigt år: 2023

Nytt uppdrag för CMC som kommer att vara byggledare. Projektet startar i januari 2021 och beräknas vara klart 2023. Skanska är utsedd totalentreprenör.

I Skövdebostäders planerade område Mossagården kommer det byggas 90 stycken trygghetsbostäder fördelade på tre hus. Det är flest tvåor, men cirka 20% av lägenheterna är ettor, och det finns även några treor.