Svaleboskogen

Färdigt projekt


Projekttyp:
  • stadsplanering
  • flerbostadshus
  • anläggning
Kund: Familjebostäder i Göteborg AB
Entreprenadform:
Entreprenadsumma : 1510 MSEK (Kalkylerad)
Byggnationstyp: Nybyggnation
Färdigt år: 2014

CMC Byggadministration gjorde en förstudie på ett helt nytt bostadsområde med ca 2000 nya lägenheter. Projektet stoppades p.g.a. politiska skäl.