Vallhamra torg Etapp 1

Färdigt projekt


Projekttyp:
  • flerbostadshus
  • handel
Kund: Aspelin-Ramm Projekt AB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenadsumma : 47 MSEK
Byggnationstyp: Nybyggnation
Färdigt år: 2014

Flera etapper där första etappen är en nybyggnad med med butikslokal ICA på bottenplan och ovanpå byggs ett flerbostadshus med 36 lägenheter samt finplanering på Vallhamra Torg. Andra etappen omfattar en nybyggnad av P-hus och flerbostadshus. Sista etappen omfattar nybyggnad av tre seperata punkthus.