Vallhamra Torg Etapp 2

Färdigt projekt


Projekttyp:
  • flerbostadshus
  • handel
  • övrigt
Kund: Aspelin-Ramm AB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenadsumma :
Byggnationstyp: Nybyggnation
Färdigt år: 2016

Nyproduktion av bostadsrätter, garage samt lokal inom fastigheten.

Nya Vallhamra torg kommer byggas i fyra etapper, varav den första etappen med en ICA-butik med 36 ovanliggande bostäder är klar och inflyttad. Även etapp 2 är indelade i ytterligare två etapper. Etapp 2:1 avser nybyggnation på Vallhamra torg, Partille kommun och omfattar nyproduktion av 74 lägenheter och butiker fördelade i tre huskroppar, garage i två plan, gårdsmiljö och allmänna gång- och trafikytor. Etapp 2:2 omfattar ytterligare ca 74 lägenheter vilka skall byggas runt parkeringsgaraget fördelade i fyra huskroppar.