Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy

Vi hjälper våra kunder att uppfylla sina mål avseende miljö, kvalitet, arbetsmiljö, tid och ekonomi i byggprocessen och färdiga objektet. Detta gör vi genom att vi:

 

  • Beaktar kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor genom hela byggprocessen, från förstudie och projektering till byggproduktion, överlämnande och förvaltning.
  • Uppfyller lagar, regler och andra krav och håller oss uppdaterade med nya och kommande krav.
  • Har en välstrukturerad byggledningsprocess med tydliga arbets- och kommunikationsrutiner.
  • Med fortlöpande kompetensutveckling erbjuder kompetenta och engagerade medarbetare.
  • Genomför ständiga förbättringar av verksamhetssystemet och formulerar kvalitets-, miljö- och arbetsmiljömål.
  • Erbjuder spetskompetens till våra kunder genom vårt breda kontaktnät.
  • I vår egen verksamhet förebygger föroreningar och minskar negativt miljöpåverkan genom att ställa miljökrav vid transporter och inköp av produkter och tjänster.
  • Har en god fysisk, psykisk och social arbetsmiljö samt förebygger ohälsa och olyckor.
  • Tillsammans, efter var och ens förutsättningar, medverkar till och tar ansvar för att skapa ett gott arbetsklimat och en trivsam arbetsmiljö.